Op diverse kades van Groningen Seaports verzorgt de B.V.D./E. het aan- en afsluiten van drinkwater. De bestelling hiervoor loopt via het NSC.