De belangrijkste werkzaamheden van de B.V.D./E. zijn onder alle weersomstandigheden het vast- en losmaken van zeeschepen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het gehele jaar door. Het verhalen van zeeschepen maakt hiervan onderdeel uit, verhalen is het losmaken van zeeschepen op locatie A en het weer vastmaken op locatie B. Verhalen langs de wal kan ook, hiermee verplaatst een zeeschip zich over een bepaalde afstand langs de kade.