Aan de provinciale binnenwateren achter de zeesluis, bevinden zich nog vele ligplaatsen. Op deze binnenwateren geldt geen loodsplicht.Een schip dat echter gebruik wenst te maken van een slikloods kan deze bestellen bij de B.V.D./E. Alle leden zijn gekwalificeerd en in het bezit van het groot vaarbewijs alle binnenwateren.