Voor het vervoer over water, communicatievaren en het leveren van een veiligheidsboot zijn onze beide motorvletten beschikbaar. De verhuur is alleen mogelijk inclusief een schipper van de B.V.D./E. Boten kunnen onder andere gehuurd worden voor het vervoeren van mensen, stores (goederen naar schepen) varen en duikwerkzaamheden.

Uitzetten olieschermen / hulp bij calamiteiten

Voor het bestrijden van olie- of andere vervuiling bestaat er bij de B.V.D./E.  de mogelijkheid werkvletten en schippers in te huren voor het uitzetten van olieschermen. Bij calamiteiten bestaan hiervoor strikte regels, zodat voor iedereen de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Bij calamiteiten wordt er nauw samengewerkt met de havenautoriteit en Rijkswaterstaat. Hierdoor worden de onveilige situaties voor de bootman en zijn omgeving zo veel als mogelijk beperkt.
Door de samenwerkingsovereenkomst kunnen autoriteiten zoals het Havenschap, de Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat een beroep doen op de motorvletten en schippers van de B.V.D./E.