De vereniging kan op verzoek aanvullende dekbemanning leveren aan schepen, pontons en drijvende constructies. Dit komt voor als het desbetreffende vaartuig niet de bemanning heeft om de nautische taken in het havengebied te vervullen. Bij binnenkomst worden de bootlieden dan tussen de pieren aan boord gezet. Bij een vertrekkend vaartuig stappen de bootlieden dan weer tussen de pieren af. Dit vindt plaats met behulp van de eigen motorvletten. Aanvullende dekbemanning kan ook geleverd worden met het doel het afmeren en ontmeren te versnellen. Doordat de bootman de afmeerprocedure kent en de communicatie tussen de bootlieden aan dek en aan de wal goed en kort is wordt er tijdwinst geboekt. Volledige dekbemanning kan ook geleverd worden bij zeeschepen (meestal op een scheepswerf) die zelf geen bemanning aan boord hebben.