Werkzaamheden

Afmeren, ontmeren en verhalen van zeeschepen

De belangrijkste werkzaamheden van de B.V.D./E. zijn onder alle weersomstandigheden het vast- en losmaken van zeeschepen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het gehele jaar door. Het verhalen van zeeschepen maakt hiervan onderdeel uit, verhalen is het losmaken van zeeschepen op locatie A en het weer vastmaken op locatie B. Verhalen langs de wal kan ook, hiermee verplaatst een zeeschip zich over een bepaalde afstand langs de kade.

Leveren van aanvullende dekbemanning

De vereniging kan op verzoek aanvullende dekbemanning leveren aan schepen, pontons en drijvende constructies. Dit komt voor als het desbetreffende vaartuig niet de bemanning heeft om de nautische taken in het havengebied te vervullen. Bij binnenkomst worden de bootlieden dan tussen de pieren aan boord gezet. Bij een vertrekkend vaartuig stappen de bootlieden dan weer tussen de pieren af. Dit vindt plaats met behulp van de eigen motorvletten. Aanvullende dekbemanning kan ook geleverd worden met het doel het afmeren en ontmeren te versnellen. Doordat de bootman de afmeerprocedure kent en de communicatie tussen de bootlieden aan dek en aan de wal goed en kort is wordt er tijdwinst geboekt. Volledige dekbemanning kan ook geleverd worden bij zeeschepen (meestal op een scheepswerf) die zelf geen bemanning aan boord hebben.

Beloodsing van zeeschepen op het Eemskanaal

Aan de provinciale binnenwateren achter de zeesluis, bevinden zich nog vele ligplaatsen. Op deze binnenwateren geldt geen loodsplicht.Een schip dat echter gebruik wenst te maken van een slikloods kan deze bestellen bij de B.V.D./E. Alle leden zijn gekwalificeerd en in het bezit van het groot vaarbewijs alle binnenwateren.

Indokken van schepen

Bij de scheepswerf Koninklijke Niestern Sander assisteert de B.V.D./E. bij het in- en uitdokken van schepen.

Yokohama fender verhuur

Verhuur van Yokohama fenders in diverse maten.

Binnen een uur op locatie geleverd (Eemshaven/Delfzijl)

Voor info & bestellingen neem contact met ons op:

verhuur@bvd-e.nl

0596-726935

Bootverhuur met schipper

Voor het vervoer over water, communicatievaren en het leveren van een veiligheidsboot zijn onze beide motorvletten beschikbaar. De verhuur is alleen mogelijk inclusief een schipper van de B.V.D./E. Boten kunnen onder andere gehuurd worden voor het vervoeren van mensen, stores (goederen naar schepen) varen en duikwerkzaamheden.

Uitzetten olieschermen / hulp bij calamiteiten

Voor het bestrijden van olie- of andere vervuiling bestaat er bij de B.V.D./E.  de mogelijkheid werkvletten en schippers in te huren voor het uitzetten van olieschermen. Bij calamiteiten bestaan hiervoor strikte regels, zodat voor iedereen de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Bij calamiteiten wordt er nauw samengewerkt met de havenautoriteit en Rijkswaterstaat. Hierdoor worden de onveilige situaties voor de bootman en zijn omgeving zo veel als mogelijk beperkt.
Door de samenwerkingsovereenkomst kunnen autoriteiten zoals het Havenschap, de Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat een beroep doen op de motorvletten en schippers van de B.V.D./E.